Nanoo Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2000.Szentendre, József utca 1.; labor@otthonlabor.hu;

Adószám: 24920380-1-13; Cégjegyzékszám: 13-09-169929; Pénzforgalmi jelzőszám: 10403112-50526654-69551007

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a www.otthonlabor.hu fődomainre, a www.rendezdbe.com fődomainre és a lakberendezotanfolyam.com fődomainre terjed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Nanoo Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 2000 Szentendre, József utca 1.

Telefonszám: 06-30/333-68-64 (Ügyfélszolgálat: H-P: 10-18 óra)

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: labor@otthonlabor.hu

Adószáma: 24920380-1-13

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Webparadicsom Média Group Kft. (otthonlabor.hu) és Websupport Magyarország Kft. (rendezdbe.com)

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.     A jelen Szabályzat 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1.     A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

3.2.     Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

4.1.     Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül vásárolhat a „MEGRENDELŐLAP” vagy a „JELENTKEZÉSI LAP” kitöltésével.

4.2.     Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt online tanfolyam típusát kiválasztja.

KEDVEZMÉNYEK:

A társadalmi felelősségvállalás fontos számunkra, ezért az érintettek az alábbi állandó kedvezmények közül választhatnak:

 • -10% diákkedvezmény: 24 éves korig, diákigazolvánnyal rendelkező diákok vehetik igénybe. 
 • -10% kismama kedvezmény: 3 éves kor alatti gyermeket nevelők vehetik igénybe.
 • -10% nagycsaládos kedvezmény: 3 vagy több gyermeket nevelők és NOE tagok vehetik igénybe.
 • -10% nyugdíjas kedvezmény: 65 év feletti nyugdíjasok vehetik igénybe.
 • -15% megváltozott munkaképességűek kedvezménye: fogyatékkal élők vehetik igénybe.

KIEMELT KEDVEZMÉNYEINK:

 • öregdiák kedvezmény
 • -5.000 Ft egyszeri kedvezmény, amelyet a hírleveleinkre feliratkozott hallgatók vehetnek igénybe.
 • A „TÖKMAGOK” tanfolyamot elvégző hallgatóknak, továbbtanulás esetén, jóváírjuk az előkészítő tanfolyam árát az „ALAPKÉPZÉS” vagy a „KONYHATERVEZÉS” tanfolyamok árából. 
 • egyes tanfolyamokon 4, 5 vagy 10 havi részletfizetési kedvezmény

A felsorolt kedvezmények nem halmozhatók és nem összevonhatók. Az ajándékutalványok, és a hírlevél feliratkozók  5.000 Ft-os  ajándékutalványa pénzre nem váltható!

4.3.     Fizetési mód: banki átutalás

4.3.1    A Felhasználó megválaszthatja a fizetés pénznemét, ami lehet: magyar forint (HUF) vagy euro (EUR) Az euroban történő fizetést 360 HUF árfolyamon számítjuk be.

4.4.     Amennyiben az értékesítési oldalon vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy azok árainál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5.     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.

4.6.     Az adatok megadását követően Felhasználó\Megrendelő a „BEIRATOZOK”, „MEGRENDELEM” VAGY A „JELENTKEZEK” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

4.7.     Felhasználó\Megrendelő  a megrendelés elküldését követően emailben kap visszaigazolást. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.8.    Az árváltozás jogát fenntartjuk!

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1.     A megrendelések feldolgozása manuálisan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja amikor megkapta a megrendelést.

5.2.    Ezután a Szolgáltató elkészíti a számlát, amelyet elektronikus úton, emailben küld el a Megrendelőnek. A számla tételesen tartalmazza a megrendelt kurzusokat, a kurzusok tandíját és a levont kedvezményt vagy jóváírást.

5.3.    A Megrendelőnek 8 nap áll a rendelkezésére a tandíj átutalására.

5.4.     Általános teljesítési határidő a fizetéstől számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó\Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.5.     Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Felhasználóval\Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

5.6.    A Szolgáltató lehetőséget biztosít a tandíj részletekben történő kifizetésére. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelőlapon megválaszthatja, hogy hány hónap alatt szeretné kifizetni a tanfolyam árát. A Szolgáltató a megrendelőlapon feltünteti, hogy a választott részletfizetési konstrukció esetén mekkora a fizetési részletek összege. Részletfizetés esetén a Megrendelőnek az első részlet átutalására a megrendeléstől számított 8 nap áll a rendelkezésére. A részletfizetés hónapfordulója mindig az adott hónapnak az a napja, amelyen a Felhasználó megrendelése beérkezett. A Szolgáltató az esedékes részletről szóló számlát a hónapforduló előtt 8 nappal a Felhasználó részére kiállítja és emailben elküldi. A Szolgáltató a számla kiküldésén túl fizetési emlékeztetőt és fizetési felszólítást nem küld. Amennyiben a hónapfordulóig nem érkezik meg az esedékes részlet, akkor a Szolgáltató a Felhasználó „Hallgatói fiókját” megszünteti. A Szolgáltató emailben tájékoztatja a Felhasználót, amennyiben a részletfizetés elmaradása okán a  „Hallgatói fiók”-ot megszünteti. A Szolgáltató a Felhasználónak lehetőséget biztosít arra, hogy az aktuális áron újra beiratkozzon. Ebben az esetben a Felhasználó hozzáfér azokhoz a modulokhoz is amelyeket már korábban kifizetett.

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy részt vegyen egy ingyenes villámkurzuson. A Szolgáltató a tanfolyamait digitális formában, az eOktatóteremben teszi elérhetővé, amely platformon nem csak online olvasható, hanem digitálisan (PDF formátumban) e-book-ként is letölthető az összes tananyag. A digitális könyvekhez hasonlóan, a Szolgáltató is lehetőséget biztosít arra, hogy vásárlás előtt betekintést adjon a Felhasználónak a megvásárolni kívánt tanfolyam egyik leckéjébe. Ezért a Felhasználónak valamely kurzusra való beiratkozás előtt lehetősége van ingyenesen részt venni a „TÖKMAGOK – MINI” tanfolyamon, ahol megtekinthet egy próbaleckét és kipróbálja az eOktatótermet. A „TÖKMAGOK – MINI” tanfolyamon való részvétel önkéntes és nem jár fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a tanfolyammal vagy a szolgáltatással a Szolgáltató nem kötelezi a Felhasználót arra, hogy beiratkozzon egy másik kurzusra vagy további termékeket vásároljon. Amennyiben a Felhasználó nem volt elégedett a tanfolyammal, nem kötelezheti az Adatkezelőt a kurzus értékének (8.000 Ft) kifizetésére, hiszen a Felhasználó a tanfolyamon ingyenesen vett részt.

11.2. Beiratkozás után, a Szolgáltató az „eOktatóteremben” biztosít a Felhasználónak hozzáférést a digitális tartalmakhoz. Vásárlás után a Szolgáltató létrehozza a Felhasználó „HALLGATÓI FIÓK”-ját. A „HALLGATÓI FIÓK” létrehozása előtt a Felhasználónak lehetősége van elállni a vásárlástól, és lehetősége van jelezni a Szolgáltatónak pénzvisszafizetési igényét, mely esetben a Szolgáltató a vételárat visszatéríti a Felhasználó részére. A „HALLGATÓI FIÓK” elkészültéről a Felhasználó emailben kap tájékoztatást.

11.3. A Szolgáltató tanfolyamai és képzései online digitális tartalmaknak minősülnek. A „FELHASZNÁLÓI FIÓK” elkészülte lehetővé teszi a digitális tartalmakhoz való korlátlan hozzáférést és a letöltést. A Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételekben beleegyezik abba, hogy a tandíj kiegyenlítése után a Szolgáltató a „HALLGATÓI FIÓK”-ját elkészítse. A felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételekben elfogadja és tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató a „HALLGATÓI FIÓK” elkészültét a szolgáltatás teljesítésének, egyúttal a letöltés megkezdésének tekinti, ezért ettől az időponttól a Felhasználó elveszti elállási jogát; A „HALLGATÓI FIÓK” elkészültének ideje az az időpont, amikor a Szolgálató emailben elküldi a Felhasználónak a „HALLGATÓI FIÓK” belépési adatait. A belépési adatok: felhasználónév vagy email cím, jelszó. 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárlót (amennyiben Fogyasztóként jár el) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Nanoo Design Kft.

Cím: 2000 Szentendre, József utca 1.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (labor@otthonlabor.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Nanoo Design Kft., 2000 Szentendre, József utca 1.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:

a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje az online termék eléréséhez szükséges információkat a Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

Az online termék vásárlásától való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

7. JÓTÁLLÁS

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott termékekre.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

8.2.     Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3.     Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4.     Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.5.     A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1.   A szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2.   Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3.   Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4.   Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken.

8.5.   Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.6.   Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez: Pest Megyei Kormányhivatal

 • Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
 • Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
 • Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
 • E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu Ügyfélszolgálat (rezsipont):
 • hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

8.7.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.8.   Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.9.   Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10. Teljesítési idő, az online termékhez való hozzáférés biztosítása, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja az online termékhez való hozzáférés biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése. Az információk Vásárló részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást és az általa készített oktatási anyagot a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja és állította össze, de eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az online oktatási anyag meghallgatása során tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni.

Az online kurzus bármely módon történő rögzítése, harmadik fél részére való elérhetővé tétele, a program tartalmának egyéb módon történő másolása, közzététele, felhasználása szigorúan tilos.

A szolgáltatás keretében elérhető dokumentumokon, egyéb tartalmakon a Vásárló az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez:

A Vásárló kizárólag saját céljára jogosult használni, kinyomtatni, letölteni a Szolgáltató által készített tartalmakat, azzal, hogy azokat Vásárló másnak tovább nem értékesítheti, nem teheti közzé más internetes oldalon és nem sokszorosíthatja üzleti vagy egyéb célból sem. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Vásárló, a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a jelszavát, a szolgáltatás hozzáféréséhez szükséges információkat köteles titokban tartani, a szolgáltatási felületet kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban írt kötelezettségei bármelyikét megszegi, köteles esetenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összegű kötbért (átalánykár jogcímen) megfizetni a Szolgáltató részére. Az átalánykár megfizetése nem akadálya annak, hogy Szolgáltató a Vásárló kötelezettségszegéséből eredő, az átalánykár összegét meghaladóan felmerülő kárát a Vásárlóval szemben érvényesítse. A Szolgáltató a kötbér összegéről számlát állít ki, melyet a Vásárló köteles 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni.

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti, Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget az online oktatási anyaghoz való hozzáférésre. Ez esetben a Szolgáltató kizárja felelősségét és az online termék vételárát nem fizeti vissza a Vásárló részére. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében (felnőttképzés esetén) a képzést megvásárló köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem vehet részt a képzésen. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

9. ADATKEZELÉS

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tároljuk.

Az adatvédelmi nyilatkozatot az alábbi gombra kattintva éri el:

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A Vásárló elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

KIEMELT RENDELKEZÉS:

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a képzés időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A képzés teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya esik, melynek értelmében a képzés bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis a Szervező engedélyével lehetséges. A Hallgató tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén ötmillió forint kártérítést köteles fizetni a Szervezőnek.
A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.01.6. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

A tanfolyamainkon az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

2024. január 10.

Nanoo Design Kft.